Jelení studánka – Ježník, Krnov

Jelení studánka je ve skutečnosti pramen Jeleního potoka. Původní studánka již byla ve velmi špatném stavu a jelikož se nachází na hranici mezi městskými a státními lesy, došlo k dohodě o finanční spolupráci a studánka byla obnovena. Ze strany města byl vybudován povalový přístupový chodník, …
... číst více

Mořské oko – Karlovice

Jedná se o starý břidlicový lom nad obcí Karlovice ve Slezsku, v němž se těžila kvalitní břidlice na výrobu školních tabulek, na které dříve děti psaly ve škole, a samozřejmě kvalitní střešní krytiny, která se vyvážela do Pruska a Haliče. Koncem 19.století ale narazili …
... číst více

Kamenná bouda

Historie Kamenné boudy se pravděpodobně datuje již od druhé poloviny 19. století. Na historických mapách z roku 1880 je již toto místo označeno jako „Baude“. V  roce 1933 zřejmě proběhla významější rekonstrukce, alespoň podle letopočtu uvedeného v soklové části. Původně byla z poloviny zděná a druhá …
... číst více

Výletní cesta Dolní

Výletní cesta Dolní vznikla za pomoci dotací z EU zpevněním povrchu stávajících rozbitých lesních cest, za účelem umožnit pěším a cyklistickým návštěvníkům příjemný, a hlavně bezpečný pohyb okolo Ježnického potoka a kolem třech obnovených vodních nádrží. Do té doby používali návštěvníci Ježníka úzkou státní …
... číst více

Lesopark Cvilín – Krnov

Obnova vrcholové části mezi rozhlednou a kostelem na Cvilíně, která spočívala v úpravě terénu, odstranění náletových dřevin a rozvolnění zápoje stávajících stromů, obnovou památníku slezských básníků, obnovou hlavních vycházkových stezek lesoparku Cvilín a instalací laviček.
... číst více

Ježečkův palouček – Ježník, Krnov

Projekt lesního odpočívadla vznikl za podpory občanů, kteří se v lednu roku 2004 zúčastnili kulatého stolu pořádaného Lesní správou města Krnova a krnovskou Místní agendou 21. Do diskuse k otázce, co by na odpočívadle nemělo podle nich chybět, se tehdy zapojilo asi padesát …
... číst více