V rámci rekreační studie byly vytipovány hlavní turistické stezky, které jsou udržovány a v případě provádění těžební činnosti přednostně uklízeny. V letním období jsou udržovány mulčovačem.