Organizační členění Lesní správy města Krnova s.r.o.

majetek leží na území okresu Bruntál na 9 katastrálních územích (jsou to k.ú. Krnov – Horní Předměstí, Opavské Předměstí, Staré Purkartice, Nové Purkartice, Brantice, Křížová, Česká Ves, Dlouhá Ves, Krásné Loučky).

Lesní správa se člení na 2 lesnické úseky:

* lesnický úsek 1 – Ježník, jsou to lesy v okolí Krnova – lesopark Cvilín, prameniště Zlatá Opavice, Guntramovice, Ježník a část kolem bývalé střelnice v Chomýži a část nad Krásnými Loučkami, výměra 575,81 ha porostní půdy

* lesnický úsek 2 – Purkartice, lesy od Starých Purkartic přes Kamennou boudu na Karlovice, výměra 1063,13 ha porostní půdy

Lesní majetek je tvořen dvěma velkými a několika menšími komplexy.

Výměra obhospodařované půdy 1 690,81 ha
     z toho porostní půda 1 656,28 ha

Kategorizace lesů:

Lesy hospodářské 1145,97 ha porostní půdy
Lesy v pásmech hyg. ochrany vodních zdrojů I.st. 6,76 ha porostní půdy
Lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí 510,31 ha porostní půdy

Lesní majetek náleží do přírodní lesní oblasti:

  • 32 – Slezská nížina
  • 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku
  • 29 – Nízký Jeseník

Nadmořská výška je od 320 – prameniště Zlatá Opavice do 745 metrů n.m. nad obcí Jelení.