Lesní správa nechala ještě v devadesátých letech vypracovat rekreační studii k využití příměstských lesů.

Na základě této studie se postupně prováděly převážně obnovy předválečných rekreačních míst. Jako první to byla obnova vrcholové části mezi rozhlednou a kostelem na Cvilíně, která spočívala v úpravě terénu, odstranění náletových dřevin a rozvolnění zápoje stávajících stromů, obnovou památníku slezských básníků, obnovou hlavních vycházkových stezek lesoparku Cvilín a instalací laviček. Následně došlo k vyčištění lomu pod rozhlednou a instalaci dětského hřiště na základě návrhu dětí místních škol. Z důvodu trvalého vandalismu některých návštěvníků a postupným stářím byla část hřiště odstraněna a nahrazena jinými prvky i pro dospělé návštěvníky. Z dalších aktivit to byla obnova třech vodních nádrží na Ježníku a vybudování jedné malé lesní nádrže nad Ozónem za účelem zadržení vody na v létě vysychajícím Ježnickém potoce. Ve spolupráci s LČR došlo k obnově Jelení studánky na prameništi Jeleního potoka. V roce 2001 byla obnovena původní dřevěná rozhledna na vrchu Vyhlídka. Pro zlepšení přístupu na Ježník z důvodu bezpečnosti byla obnovena lesní cesta Dolní, která slouží jak pěším, tak cyklistickým návštěvníkům a vede kolem třech vodních nádrží. Přes léto se snažíme udržovat hlavní turistické chodníky mulčováním a zajišťujeme i kosení vrcholové části na Cvilíně. Hlavní atrakcí se ale stal Ježečkův palouček, což je vybudovaný odpočinkový areál, na jehož návrhu se opět podíleli občané z oblasti Ježníku.

Rekreační aktivity lesní správy jsou i v oblasti Starých Purkartic a Karlovic, kde je hojně navštěvovaná lokalita u Kamenné boudy a Mořského oka, kde lesní správa vybudovala dva přístřešky, které jsou hojně využívané.

Jelení studánka – Ježník, Krnov

Jelení studánka je ve skutečnosti pramen Jeleního potoka. Původní studánka již byla ve velmi špatném stavu a jelikož se nachází na hranici mezi městskými a státními lesy, došlo k dohodě o finanční spolupráci a studánka byla obnovena. Ze strany města byl vybudován povalový přístupový chodník, …
... číst více

Ježečkův palouček – Ježník, Krnov

Projekt lesního odpočívadla vznikl za podpory občanů, kteří se v lednu roku 2004 zúčastnili kulatého stolu pořádaného Lesní správou města Krnova a krnovskou Místní agendou 21. Do diskuse k otázce, co by na odpočívadle nemělo podle nich chybět, se tehdy zapojilo asi padesát …
... číst více

Kamenná bouda

Historie Kamenné boudy se pravděpodobně datuje již od druhé poloviny 19. století. Na historických mapách z roku 1880 je již toto místo označeno jako „Baude“. V  roce 1933 zřejmě proběhla významější rekonstrukce, alespoň podle letopočtu uvedeného v soklové části. Původně byla z poloviny zděná a druhá …
... číst více

Lesopark Cvilín – Krnov

Obnova vrcholové části mezi rozhlednou a kostelem na Cvilíně, která spočívala v úpravě terénu, odstranění náletových dřevin a rozvolnění zápoje stávajících stromů, obnovou památníku slezských básníků, obnovou hlavních vycházkových stezek lesoparku Cvilín a instalací laviček.
... číst více

Mořské oko – Karlovice

Jedná se o starý břidlicový lom nad obcí Karlovice ve Slezsku, v němž se těžila kvalitní břidlice na výrobu školních tabulek, na které dříve děti psaly ve škole, a samozřejmě kvalitní střešní krytiny, která se vyvážela do Pruska a Haliče. Koncem 19.století ale narazili …
... číst více