Lesní správa nechala ještě v devadesátých letech vypracovat rekreační studii k využití příměstských lesů.

Na základě této studie se postupně prováděly převážně obnovy předválečných rekreačních míst. Jako první to byla obnova vrcholové části mezi rozhlednou a kostelem na Cvilíně, která spočívala v úpravě terénu, odstranění náletových dřevin a rozvolnění zápoje stávajících stromů, obnovou památníku slezských básníků, obnovou hlavních vycházkových stezek lesoparku Cvilín a instalací laviček. Následně došlo k vyčištění lomu pod rozhlednou a instalaci dětského hřiště na základě návrhu dětí místních škol. Z důvodu trvalého vandalismu některých návštěvníků a postupným stářím byla část hřiště odstraněna a nahrazena jinými prvky i pro dospělé návštěvníky. Z dalších aktivit to byla obnova třech vodních nádrží na Ježníku a vybudování jedné malé lesní nádrže nad Ozónem za účelem zadržení vody na v létě vysychajícím Ježnickém potoce. Ve spolupráci s LČR došlo k obnově Jelení studánky na prameništi Jeleního potoka. V roce 2001 byla obnovena původní dřevěná rozhledna na vrchu Vyhlídka. Pro zlepšení přístupu na Ježník z důvodu bezpečnosti byla obnovena lesní cesta Dolní, která slouží jak pěším, tak cyklistickým návštěvníkům a vede kolem třech vodních nádrží. Přes léto se snažíme udržovat hlavní turistické chodníky mulčováním a zajišťujeme i kosení vrcholové části na Cvilíně. Hlavní atrakcí se ale stal Ježečkův palouček, což je vybudovaný odpočinkový areál, na jehož návrhu se opět podíleli občané z oblasti Ježníku.

Rekreační aktivity lesní správy jsou i v oblasti Starých Purkartic a Karlovic, kde je hojně navštěvovaná lokalita u Kamenné boudy a Mořského oka, kde lesní správa vybudovala dva přístřešky, které jsou hojně využívané.

Rozhledna Vyhlídka – Ježník, Krnov

Celková výška rozhledny včetně stožáru je 17,5 m. Výška podlahy v úrovni posledního poschodí je ve výšce 13,6 m. Modřínová dřevěná konstrukce má celkový objem 11,5 m3 řeziva a dřevěné prvky váží 7400 kg. Rozhledna je volně přístupná. Historie první rozhledny Rozhledna  stojí na vrchu, který …
... číst více

Výletní cesta Dolní

Výletní cesta Dolní vznikla za pomoci dotací z EU zpevněním povrchu stávajících rozbitých lesních cest, za účelem umožnit pěším a cyklistickým návštěvníkům příjemný, a hlavně bezpečný pohyb okolo Ježnického potoka a kolem třech obnovených vodních nádrží. Do té doby používali návštěvníci Ježníka úzkou státní …
... číst více