Obnova vrcholové části mezi rozhlednou a kostelem na Cvilíně, která spočívala v úpravě terénu, odstranění náletových dřevin a rozvolnění zápoje stávajících stromů, obnovou památníku slezských básníků, obnovou hlavních vycházkových stezek lesoparku Cvilín a instalací laviček.

Lavičky na Cvilíně