Organizační členění Lesní správy města Krnova s.r.o.

majetek leží na území okresu Bruntál na 9 katastrálních územích (jsou to k.ú. Krnov – Horní Předměstí, Opavské Předměstí, Staré Purkartice, Nové Purkartice, Brantice, Křížová, Česká Ves, Dlouhá Ves, Krásné Loučky).

Lesní správa se člení na 2 lesnické úseky:

* lesnický úsek 1 – Ježník, jsou to lesy v okolí Krnova – lesopark Cvilín, prameniště Zlatá Opavice, Guntramovice, Ježník a část kolem bývalé střelnice v Chomýži a část nad Krásnými Loučkami, výměra 575,81 ha porostní půdy

* lesnický úsek 2 – Purkartice, lesy od Starých Purkartic přes Kamennou boudu na Karlovice, výměra 1063,13 ha porostní půdy

Lesní majetek je tvořen dvěma velkými a několika menšími komplexy.

Více o rozsahu spravovaného území

Personální obsazení:

Vedení společnosti:

Ing. Ivan Vrátný ředitel – jednatel
Jaroslav Červinka jednatel
THP pracovníci
Jana Sikorová účetní
Jiří Obrtel lesní

Průměrný přepočtený počet stálých zaměstnanců je 12,9.

Kontaktujte nás