Vánoční strom pro Krnov.

Poslední Vánoční strom zajišťovala lesní správa v roce 2011. Od té doby byl využíván stříbrný smrk, který ale působením houbového patogenu chřadnul, až musel být v roce 2022 odstraněn. Pro absenci vhodného stromu z městských lesů, daroval krásnou jedli podnik Lesy české republiky …
... číst více

Jak to chodí při kalamitě.

  O víkendu z 29. na 30. ledna 2022 silný západní vítr, po téměř dvouleté odmlce, opět zaúřadoval v horských oblastech a nevynechal ani lesní majetek ve vlastnictví města. Původní odhad činil cca 1000 m3, následující větrné vlny ale kalamitní bilanci ještě navýšily.    
... číst více

Manipulace dřeva na odvozním místě.

Lesní správa dostala k 30.9. 2021 výpověď z nájmu z areálu bývalého vojenského areálu pod Ježníkem, kde od roku 1994 prováděla na zpevněné ploše manipulaci a expedici dříví. Město chce tuto plochu využít k zasíťování a prodeji na stavební parcely pro výstavbu rodinných domů. Z tohoto důvodu jsme …
... číst více

Odstranění odpadkových košů z lesa.

Omezení pohybu osob z důvodu opatření proti šíření virového onemocnění Covid-19 přineslo zvýšenou návštěvnost občanů v přírodě a v lesích. Tato aktivita se nevyhnula ani lesům ve vlastnictví města Krnova. Zvýšený pohyb návštěvníků s sebou ale také přináší zvýšené množství odpadků, které po sobě návštěvníci …
... číst více

Blíží se konec kalamity?

Blíží se konec kalamity? Po téměř čtyřech letech od zahájení kalamity nebývalého rozsahu v roce 2015, nastartované extrémním suchem a zvýšenými teplotními průměry, se tato kalamita u lesů ve vlastnictví města Krnova pomalu chýlí ke konci. Důvodem ale není vítězství nad kůrovcovou invazí, …
... číst více

Příčiny stávající kalamity a možnosti jejího řešení.

Při rozboru příčin chřadnutí a odumírání smrku se jako hlavní důvod ukazuje klimatická změna, která má za následek zvyšování průměrné roční teploty, absence zim s bohatou sněhovou pokrývkou a dlouhodobějšími mrazy, časnější příchod jara a snižování objemu ročních srážek, které padají ve formě krátkých …
... číst více

Historie kalamit u lesní správy.

Lesní správa města Krnova byla založena k 1. 1. 1993 jako organizace pro správu lesního majetku navráceného Městu v roce 1992. Kalamity menšího či většího rozsahu se v období její existence vyskytovaly každoročně. Dále následuje bilance těch nejzávažnějších. V roce 1993 se na Severní Moravě začala …
... číst více