Manipulace dřeva na odvozním místě.

Lesní správa dostala k 30.9. 2021 výpověď z nájmu z areálu bývalého vojenského areálu pod Ježníkem, kde od roku 1994 prováděla na zpevněné ploše manipulaci a expedici dříví. Město chce tuto plochu využít k zasíťování a prodeji na stavební parcely pro výstavbu rodinných domů. Z tohoto důvodu jsme …
... číst více

Odstranění odpadkových košů z lesa.

Omezení pohybu osob z důvodu opatření proti šíření virového onemocnění Covid-19 přineslo zvýšenou návštěvnost občanů v přírodě a v lesích. Tato aktivita se nevyhnula ani lesům ve vlastnictví města Krnova. Zvýšený pohyb návštěvníků s sebou ale také přináší zvýšené množství odpadků, které po sobě návštěvníci …
... číst více

Blíží se konec kalamity?

Blíží se konec kalamity? Po téměř čtyřech letech od zahájení kalamity nebývalého rozsahu v roce 2015, nastartované extrémním suchem a zvýšenými teplotními průměry, se tato kalamita u lesů ve vlastnictví města Krnova pomalu chýlí ke konci. Důvodem ale není vítězství nad kůrovcovou invazí, …
... číst více

Příčiny stávající kalamity a možnosti jejího řešení.

Při rozboru příčin chřadnutí a odumírání smrku se jako hlavní důvod ukazuje klimatická změna, která má za následek zvyšování průměrné roční teploty, absence zim s bohatou sněhovou pokrývkou a dlouhodobějšími mrazy, časnější příchod jara a snižování objemu ročních srážek, které padají ve formě krátkých …
... číst více

Historie kalamit u lesní správy.

Lesní správa města Krnova byla založena k 1. 1. 1993 jako organizace pro správu lesního majetku navráceného Městu v roce 1992. Kalamity menšího či většího rozsahu se v období její existence vyskytovaly každoročně. Dále následuje bilance těch nejzávažnějších. V roce 1993 se na Severní Moravě začala …
... číst více

Historie kalamit na Krnovsku.

Nenajde se zcela jistě člověk, který by nezaregistroval katastrofální změny v lesích severní a střední Moravy. Chřadnutí smrkových porostů z důvodu nedostatku vláhy a přibývání počtů dní s extrémními teplotami a extrémní rozšíření napadení kořenového systému houbou václavkou, mělo za následek jejich oslabení, které by se …
... číst více

Zimní „radovánky“.

Sněhová nadílka dokáže udělat velkou radost hlavně malým dětem a lyžařům. Dokáže ale také značně znepříjemnit život mnoha profesím, hlavně řidičům, ale také i nám lesákům. Ve větší části lesa mezi Starými Purkarticemi a Karlovicemi je silnice III. třídy, která se v zimě neudržuje …
... číst více

Větrná kalamita

V noci ze soboty 28.10. 2017 na neděli dorazila do naší oblasti vichřice Herwart, jejíž rychlost na Sněžce překročila rychlost 200 km za hodinu. V Čechách napáchala značné materiální škody na budovách a elektrických rozvodech. Naše lesy pustošila ještě celou neděli a vyvrátila a rozlámala …
... číst více