Blíží se konec kalamity?

Blíží se konec kalamity? Po téměř čtyřech letech od zahájení kalamity nebývalého rozsahu v roce 2015, nastartované extrémním suchem a zvýšenými teplotními průměry, se tato kalamita u lesů ve vlastnictví města Krnova pomalu chýlí ke konci. Důvodem ale není vítězství nad kůrovcovou invazí, …
... číst více

Příčiny stávající kalamity a možnosti jejího řešení.

Při rozboru příčin chřadnutí a odumírání smrku se jako hlavní důvod ukazuje klimatická změna, která má za následek zvyšování průměrné roční teploty, absence zim s bohatou sněhovou pokrývkou a dlouhodobějšími mrazy, časnější příchod jara a snižování objemu ročních srážek, které padají ve formě krátkých …
... číst více

Historie kalamit u lesní správy.

Lesní správa města Krnova byla založena k 1. 1. 1993 jako organizace pro správu lesního majetku navráceného Městu v roce 1992. Kalamity menšího či většího rozsahu se v období její existence vyskytovaly každoročně. Dále následuje bilance těch nejzávažnějších. V roce 1993 se na Severní Moravě začala …
... číst více

Historie kalamit na Krnovsku.

Nenajde se zcela jistě člověk, který by nezaregistroval katastrofální změny v lesích severní a střední Moravy. Chřadnutí smrkových porostů z důvodu nedostatku vláhy a přibývání počtů dní s extrémními teplotami a extrémní rozšíření napadení kořenového systému houbou václavkou, mělo za následek jejich oslabení, které by se …
... číst více

Zimní „radovánky“.

Sněhová nadílka dokáže udělat velkou radost hlavně malým dětem a lyžařům. Dokáže ale také značně znepříjemnit život mnoha profesím, hlavně řidičům, ale také i nám lesákům. Ve větší části lesa mezi Starými Purkarticemi a Karlovicemi je silnice III. třídy, která se v zimě neudržuje …
... číst více

Větrná kalamita

V noci ze soboty 28.10. 2017 na neděli dorazila do naší oblasti vichřice Herwart, jejíž rychlost na Sněžce překročila rychlost 200 km za hodinu. V Čechách napáchala značné materiální škody na budovách a elektrických rozvodech. Naše lesy pustošila ještě celou neděli a vyvrátila a rozlámala …
... číst více

Nová lesní fréza

Lesní správa využila vypsaného dotačního titulu na nákup lesní techniky a podala žádost na nákup lesní frézy na přípravu půdy po provedených kalamitních těžbách. Žádost byla schválena, a tak byla fréza Meri Crushers pořízena. Jedná se o pomaluběžnou frézu určenou k drcení klestu a buřeně …
... číst více

Nová odvozní souprava

Ve stáří 27 let, a po téměř 20-ti letech poctivé služby u lesní správy, jsme byli nuceni z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na opravy nahradit naší starou odvozní soupravu T 815 novým strojem. Zůstali jsme věrni značce, která se nám osvědčila díky unikátnímu …
... číst více

Tornádo v Krnově – červen 2013

Dne 18.6. 2013, zhruba v 17.30 hodin, se přes místní část Ježník a Kostelec přehnalo ničivé tornádo. To mělo za následek poničení střech u zhruba čtyřiceti domů, vyvrácení stromů na zahradách a způsobilo škodu i na lesních porostech o celkové výměře cca 30 ha. Zbytky střech se …
... číst více

Kalamita květen 2010

Mezi 16. až 18. květnem 2010 postihla naší oblast větrná kalamita, která po sobě zanechala velkou spoušť v celkovém objemu zhruba 20 400 metrů kubických. Vítr se pohyboval skákavým způsobem, takže bořil zcela nelogicky i porosty za hřebeny kopců. V našem případě naštěstí převážně „řádil“ v mýtních porostech, které jsou určeny …
... číst více