Omezení pohybu osob z důvodu opatření proti šíření virového onemocnění Covid-19 přineslo zvýšenou návštěvnost občanů v přírodě a v lesích. Tato aktivita se nevyhnula ani lesům ve vlastnictví města Krnova. Zvýšený pohyb návštěvníků s sebou ale také přináší zvýšené množství odpadků, které po sobě návštěvníci zanechávají. Lesní správa města Krnova s.r.o. až dosud měla v příměstských lesích na exponovaných místech, jako je rozhledna Vyhlídka, Ježečkův palouček, Senná bouda       umístěné odpadkové koše, které cca v týdenních až 14-ti denních intervalech dle počasí a sezóny vyváží. Někdy jsou koše  poloprázdné, jindy tzv. přetékají a pak se stává, že si návštěvníci stěžují na nepořádek, protože často vítr  tyto odpadky rozfoukává po okolí a někdy je i roztahají  psi nebo zvěř. V oblasti Starých Purkartic spravujeme rovněž dvě exponovaná místa – odpočívadlo u Kamenné boudy a odpočívadlo u známého Mořského oka. Tam hned od počátku žádné koše nebyly a problémy s odpadky jsou pouze občasné.  Z toho důvodu jsme dospěli k názoru, že odpadkové koše z lesa odstraníme a budeme spoléhat na slušnost návštěvníků. Myslíme, že lidé by si už mohli zvyknout na pravidlo, že co si do přírody přinesu, to bych z ní měl také odnést. Největším problémem jsou PET lahve, plechovky od nápojů, jednorázové kapesníky a vlhčené ubrousky. PET lahev i plechovka se dá přitom po vyprázdnění sešlápnout na minimální objem, který nezabere moc místa v batohu, nebo tašce, kapesníček se dá snadno zahrábnout vedle pařezu, přikrýt kamenem nebo přihrábnout hrabankou. Zahrabáním dojde k rychlejšímu rozložení, a kapesníky nehyzdí okolí. Volně pohozený kapesník se rozkládá až pět měsíců. Vlhčený ubrousek ale není z papíru a do přírody nepatří. Jeho rozkládání je dlouhodobé. Každému se občas stane, že si musí odskočit za smrček. Neměla by ale po něm zůstat hromádka papíru. U slušných pejskařů se už stalo pravidlem, že uklízejí po svých mazlíčcích hromádky. Proč by to nemohlo jít s papírem i u lidí? K důvodu odstranit odpadkové koše nás dovedla i skutečnost, že například ve všech národních parcích v České republice to již udělali před námi. Nepočítáme, že tímto krokem se okamžitě zbavíme odpadu v lese, ale věříme v rozumné uvažování návštěvníků. Nikdo se přece nechce rekreovat v zaneřáděném prostředí. Doma, nebo na zahradě si  také neodhazujeme volně odpadky. Tak proč  to dělat v přírodě?