Těžba dřeva je hlavní činností lesní správy. Skládá se z vlastní těžby dřeva motorovou pilou a dělí se na těžbu nahodilou, kdy se zpracovávají stromy po kalamitách způsobených větrem, námrazou a nebo v poslední době hlavně napadených kůrovci a václavkou, dále z těžby výchovné, kterou se provádí výběr stromů v mladých porostech s ohledem na prostorovou a druhovou úpravu porostu a hlavně zdravotní výběr nekvalitních jedinců. V poslední řadě je to potom těžba obnovní, při které se těží porosty, které dosáhly už mýtní zralosti.

Po pokácení, odvětvení a rozmanipulování stromů se kmeny přibližují koňskými potahy k přibližovacím linkám, po kterých jsou následně přibližovány traktorem s navijákem nebo vyváženy traktorem s vyvážecím vlekem na odvozní místo. Dále jsou potom odváženy odvozní soupravou přímo odběratelům ke zpracování nebo na manipulační sklad, kde dochází k následné manipulaci na sortimenty, při které se dřevo zhodnotí vyřezáním nahnilé, nebo jinak poškozené části.

Podívejte se také na naše strojní vybavení