Těžba dřeva, až do ukončení kůrovcové kalamity v roce 2019, byla hlavní činností lesní správy. Dnes už se skládá  z vlastní těžby dřeva motorovou pilou a dělí se na těžbu nahodilou, kdy se zpracovávají stromy po kalamitách způsobených větrem, námrazou a nebo  napadených kůrovci a václavkou, dále z těžby výchovné, kterou se provádí výběr stromů v mladých porostech s ohledem na prostorovou a druhovou úpravu porostu a hlavně zdravotní výběr nekvalitních jedinců. Těžba obnovní, při které se těží porosty, které dosáhly už mýtní zralosti se již neprovádí.

Po pokácení, odvětvení a rozmanipulování stromů se kmeny, nebo výřezy přibližují koňskými potahy k přibližovacím linkám, po kterých jsou následně přibližovány traktorem s navijákem nebo vyváženy traktorem s vyvážecím vlekem na odvozní místo. Zde se delší surové kmeny následně manipulují na výřezy, a po roztřízení na sortimenty jsou potom odváženy odvozní soupravou přímo odběratelům ke zpracování. Dříve se manipulace prováděla na manipulačním skladě na Ježníku. Po jeho zrušení se manipulace provádí přímo v lese při těžbě,  nebo na odvozním místě.

Podívejte se také na naše strojní vybavení