Výletní cesta Dolní vznikla za pomoci dotací z EU zpevněním povrchu stávajících rozbitých lesních cest, za účelem umožnit pěším a cyklistickým návštěvníkům příjemný, a hlavně bezpečný pohyb okolo Ježnického potoka a kolem třech obnovených vodních nádrží. Do té doby používali návštěvníci Ježníka úzkou státní komunikaci, kde byli ohrožováni projíždějícími vozidly.

vodní nádrž nad křížením ulic Stará a Nová Ježnická

vodní nádrž pod Larischovou vilou

vodní nádrž pod bývalým sanatoriem

nová vodní nádrž v lese nad léčebnou Ozon