V noci ze soboty 28.10. 2017 na neděli dorazila do naší oblasti vichřice Herwart, jejíž rychlost na Sněžce překročila rychlost 200 km za hodinu. V Čechách napáchala značné materiální škody na budovách a elektrických rozvodech. Naše lesy pustošila ještě celou neděli a vyvrátila a rozlámala stromy v celkovém objemu cca 3 000 m3. Ničila zejména modříny, borovice a listnáče, které zbyly v porostech po zpracování kůrovcem napadených smrků. Hned v pondělí, když se vítr uklidnil na stav, že bylo možné se pohybovat pod zbylými stromy, nastoupili pracovníci k uvolňování cest, aby se mohli lidé dostat do práce. Následně bylo nutné vyklidit popadané stromy z ploch, na kterých probíhalo podzimní zalesňování.