Lesní správa využila vypsaného dotačního titulu na nákup lesní techniky a podala žádost na nákup lesní frézy na přípravu půdy po provedených kalamitních těžbách. Žádost byla schválena, a tak byla fréza Meri Crushers pořízena. Jedná se o pomaluběžnou frézu určenou k drcení klestu a buřeně pro přípravu půdy před zalesňováním. Současně bude fréza využita k urovnání přibližovacích cest a pasek po provozu těžké lesní techniky. Fréza je schopná zpracovat půdu až do hloubky 20 cm.