Sněhová nadílka dokáže udělat velkou radost hlavně malým dětem a lyžařům. Dokáže ale také značně znepříjemnit život mnoha profesím, hlavně řidičům, ale také i nám lesákům. Ve větší části lesa mezi Starými Purkarticemi a Karlovicemi je silnice III. třídy, která se v zimě neudržuje a tak její zimní údržbu provádíme sami pluhováním a posypem. Pokud je sněžení nebo střídání teplot časté, tak potom musí odvozní soupravy nasadit řetězy. Dodávky dříví odběratelům se musí plnit průběžně. Nepříznivě se projevuje sníh i na práci dřevorubců, kteří jsou brzy promáčení, kloužou jim nohy po sněhu a větvích, pokud pracují na svahu, tak i kmeny mají tendenci sjíždět po svahu, a tak musí pracovat s větší opatrností.   Jinak ale sníh působí příznivě na nové výsadby stromků, kterým vytvoří izolační peřinu a v období tání zásobuje půdu tolik potřebnou vodou. Sníh nám umožňuje spálit uklizený klest na lokalitách, na kterých se nemůže vyvézt mechanizovaně.